Fakültemiz 14/03/2019 tarih ve 10/137 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2019 yılında Fakültemizde uygulanması planlanan yurt içi bilimsel etkinlik destek miktarları üst sınırlarının aşağıda belirtilen şekilde kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Prof. – Doç. – Dr. Öğr. Üyesi – Öğr. Gör. – Araş. Gör. 

Gidilecek Yer Destek Miktarı
Yurt içi 750 TL (yolluk-yevmiye-katılım ücreti)