Fakültemiz 23/01/2017 tarih ve 04/19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2017 yılında Fakültemizde uygulanması planlanan yurt içi bilimsel etkinlik destek miktarları üst sınırlarının aşağıda belirtilen şekilde kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Prof. – Doç. – Yard. Doç.

Gidilecek Yer Destek Miktarı
Yurt içi 850 TL (yolluk-yevmiye-konaklama+katılım ücreti)

 

Öğr. Gör. – Araş. Gör. – Uzman

Gidilecek Yer Destek Miktarı
Yurt içi 700 TL (yolluk-yevmiye-konaklama+katılım ücreti)