Fakültemiz 22/01/2018 tarih ve 03/46 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2018 yılında Fakültemizde uygulanması planlanan yurt içi bilimsel etkinlik destek miktarları üst sınırlarının aşağıda belirtilen şekilde kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Prof. – Doç. – Yard. Doç. – Öğr. Gör. – Araş. Gör. – Uzman

Gidilecek Yer Destek Miktarı
Yurt içi 750 TL (yolluk-yevmiye-konaklama+katılım ücreti)