Ankara Üniversitesi Senato Kurulunun, 02.05.2017 tarih ve 3929 sayılı Kararı ile Üniversitemiz öğrencilerinin yaz öğretiminde ders alabilecekleri üniversiteler belirlenmiştir.

Yaz okulundan ders almak isteyen öğrencilerimiz, Yaz Dönemi Farklı Üniversite/Fakülte/Bölüm Programlarından almak istedikleri derslerin içeriklerini, Bölümlerde dersi veren ilgili öğretim elemanına onaylatarak, Ders Kayıt Formu ile birlikte Bölüm Sekreterliğine başvuru yapabilirler.

Ders içerikleri ve ders kayıt formları, Bölüm Başkanlığı tarafından onaylanan öğrencilerimiz belgelerinin bir nüshasını başvuru yapacağı üniversiteye teslim etmelidirler.

02.05.2017 tarih ve 3929 sayılı Ankara Üniversitesi Senato Kurulu Kararı için tıklayınız.

Ders Kayıt Formu için tıklayınız.