Yaz okulundan ders almak isteyen öğrencilerimiz, Yaz Dönemi Farklı Üniversite/Fakülte/Bölüm Programlarından almak istedikleri derslerin içeriklerini, Bölümlerde dersi veren ilgili öğretim elemanına onaylatarak, Ders Kayıt Formu ile birlikte Bölüm Sekreterliğine başvuru yapabilirler.

Ders içerikleri ve ders kayıt formları, Bölüm Başkanlığı tarafından onaylanan öğrencilerimiz belgelerinin bir nüshasını başvuru yapacağı üniversiteye teslim etmelidirler.

Ders Kayıt Formu için tıklayınız. 

Yaz Döneminde Ders Alınabilecek Üniversiteler için tıklayınız.