Ankara Üniversitesinin uluslararasılaşma stratejisine destek vermekle birlikte, Fakültemizin “Uluslararasılaşma Stratejisi”;

  • Yabancı uyruklu öğrenci sayısını artırmak,
  • Uluslararası değişim programlarından (Erasmus, Farabi, IAESTE, Newton-Katip Çelebi Programı gibi) yararlanma sayısını artırmak,
  • Avrupa Birliği Horizon 2020 Programı ve diğer uluslararası proje fonlarından öğretim elemanlarımızın yararlanmasını teşvik etmek,
  • Uluslararası kurum, kuruluş ve STK’larla işbirliğini desteklemek, protokol sayısını artırmak.