Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından Ocak 2016 tarihinden itibaren güncellenen TUBİTAK Proje sayıları aşağıda verilmiştir.

Devam Eden Proje 25

Tamamlanan Proje 77