Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün TUBİTAK Proje sayıları aşağıda verilmiştir.

Devam Eden Proje 26

Tamamlanan Proje 97