Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün TUBİTAK Proje sayıları aşağıda verilmiştir.

Devam Eden Proje 25

Tamamlanan Proje 77