İç Paydaşlarımız

 1. Öğrenciler
 2. Akademik Personel
 3. İdari ve Teknik Personel

Dış Paydaşlarımız

 1. Yükseköğretim Kurulu
 2. Ankara Üniversitesi’nin akademik ve idari birimleri
 3. Mezunlar
 4. Kamu Kurumları
 5. Sanayi Kuruluşları
 6. Sivil Toplum Kuruluşları
 7. Meslek Odaları
 8. Diğer Üniversitelerin Mühendislik Fakülteleri