29/01/2013 tarih ve 355/3024 sayılı Haklı ve Geçerli Mazeretler Senato Kararı’nın Mazeret Sınavı bölümünün Sağlıkla İlgili Mazeretler başlıklı 1 inci maddesinin “Raporlar (Değişik 07/04/2015 tarih ve 410/3475 sayılı Senato Kararı/ Değişik 30/04/2013 tarih ve 360/3053 sayılı Senato Kararı)

  • Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi polikliniklerinden yabancı uyruklu öğrenciler için verilen raporlar,
  • Öğrencilerin bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumları vasıtası ile gittikleri Üniversite ve Sağlık Bakanlığı Hastaneleri ile kamu tüzel kişiliğe sahip Vakıf Üniversiteleri Hastanelerinden aldıkları onaylı raporlar kabul edilir. (Bunların dışında alınan sağlık raporları kabul edilmez.)
  • Psikiyatrik hastalıklar için özel sağlık kuruluşlarından alınan raporlar.

Tereddüt halinde Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastaneleri Hakem Kurul olarak görev yapar.

Yukardaki hükümler kapsamında Aile Hekimliği, Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin Aile Hekimlikleri ve Özel Hastanelerden (psikiyatrik hastalıkları hariç) alınan raporlar kabul edilmez.

  • Öğrenciler raporlu oldukları süreye ilişkin mazeret sınavına girme hakları için rapor bitimi tarihinden en geç 5 (Beş) iş günü içinde Dekanlığa dilekçe ile başvururlar. Bu süre içinde başvuru yapmayanlar bu haklarını kullanmaktan vazgeçmiş sayılırlar.
  • Öğrencilerin vermiş oldukları sağlık raporları derslerinin devamına sayılmaz.(Ankara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği “Madde 38/5”)