Fakültemiz adına 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde “ANKÜ Gıda” için marka tescil işlemleri tamamlanmış ve Türk Patent Enstitüsü‘nden 10 yıl süreli MARKA TESCİL BELGESİ alınmıştır.

Fakültemiz bünyesinde “ANKÜ Gıda” markası olarak “Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (TPE: 2016/2)”de sayılan 29. ve 30. sınıf ürünlerin üretimi yapılabilecektir.