Fakültemiz 14/03/2019 tarih ve 10/136 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile mevcut kısıtlı kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması amacıyla, “2019 Yılı İçin Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme İlkeleri” aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

1. Görevlendirmelerde; düzenleme ve bilim kurulu bulunan, ulusal veya uluslararası düzeyde geniş katılımla gerçekleşen ve hakem incelemesi olan bilimsel etkinlikler dikkate alınacaktır.

2. Görevlendirmelerde; poster, sözlü bildiri veya davetli konuşmacı olma şartı aranır.

3. Öğretim elemanları bu destekten yılda 1 (bir) kez faydalanabilir.

4. Sunulacak bildiri birden fazla öğretim elemanı tarafından hazırlanmış ise sunum için sadece bir öğretim elemanına maddi destek verilir.

5. Bilimsel etkinliklere izleyici olarak katılımlarda maddi destek verilmez.

6. Üniversite bünyesinde verilen kaynaklardan sadece birisinden yararlanabilir.

7. Yurt içi bilimsel etkinlik görevlendirmelerinde verilecek destek miktarları, Üniversite Yönetim Kurulu Kararına dayalı olarak her yıl Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

    Bu destek İlkeleri 01/01/2019 tarihinden itibaren geçerlidir.