Fakültemiz 23/01/2017 tarih ve 04/18 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile mevcut kısıtlı kaynakların daha iyi kullanılması amacıyla, “2017 Yılı İçin Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme İlkeleri” aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

1. Görevlendirmelerde, düzenleme ve bilim kurulu bulunan, ulusal veya uluslararası düzeyde geniş katılımla gerçekleşen ve hakem incelemesi olan bilimsel etkinlikler dikkate alınacaktır.

2. Görevlendirmelerde; poster, sözlü bildiri veya davetli konuşmacı olma şartı aranır.

3. Öğretim elemanları bu destekten yılda 1 (bir) kez faydalanabilir.

4. Sunulacak bildiri birden fazla öğretim elemanı tarafından hazırlanmış ise sunum için sadece bir öğretim elemanına maddi destek verilir.

5. Bilimsel etkinliklere izleyici olarak katılımlarda maddi destek verilmez.

6. Bölüm Başkanlarına veya görevlendirecekleri öğretim elemanına bölüm ile ilgili toplantılara katılmak üzere maddi destek verilir. Bu destekten yılda en fazla 2 (iki) kez faydalanılabilir.

7. Üniversite bünyesinde verilen kaynaklardan sadece birisinden yararlanabilir.

8. Yurt içi bilimsel etkinlik görevlendirmelerinde verilecek destek miktarları, her yıl Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

    Bu destek İlkeleri 01/01/2017 tarihinden itibaren geçerlidir.