Fakültemizin 01/02/2016 tarih ve 04/47 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile ” Fakültemiz Web Sayfasında “Kurumsal Görüş” Bildirme İlkeleri” aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

1.“Kurumsal Görüş”, öğretim elemanının uzman olduğu, toplumun ilgisini çekecek, güncel bir konuda olmalıdır.

2.  “Kurumsal Görüş” metni, en fazla 500 kelimeden oluşmalı ve anahtar kelimeler içermelidir.

3. “Kurumsal Görüş” metni, Bölüm Başkanlığı üst yazısıyla Dekanlığa geldikten sonra Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile web sayfasında yayınlanır.

4. Web sayfasında “Kurumsal Görüş” metni yayınlanan öğretim elemanlarına yılda bir defa olmak üzere; “Fakültemiz Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme İlkeleri” kapsamında maddi destek sağlanır.

   Kurumsal Görüş Bildirme İlkeleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu İlkeler 01/02/2016 tarihinden itibaren geçerlidir.