Organizasyon Şeması

Kalite Politikamız

Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

Kalite ve Akreditasyon Toplantıları

İç Kontrol

Mühendislik Fakültesi İç Kontrol Uyum Eylem Planı

Mühendislik Fakültesi Kalite Özdeğerlendirme Raporu

Mühendislik Fakültesi Taşınır Envanteri

Kamu Hizmet Standartları

Ankara Üniversitesi Eğitimde İç Kalite Güvence sistemi (EKGS) Temel İlkeleri

Ankara Üniversitesi Kalite Politikası

Ankara Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi

Ankara Üniversitesi Birim Kalite Komisyonları Yönergesi

Ankara Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

Ankara Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Koordinatörlüğü