Kendi isteği ile ilişiğini kesmek isteyen öğrenciler dilekçelerini Yönetim Kurulu’nda karara bağlanmak üzere Dekanlığa verirler.