Ankara Üniversitesi Senatosu’nun 29/01/2013 tarih ve 3024 sayılı kararında belirtilen  “Haklı ve Geçerli Mazeretler” kapsamında izinli sayılan öğrenciler hangi derslerden mazeret sınavına gireceklerini Dekanlığa dilekçe ile başvuru yaparak bildirmeleri durumunda mazeret sınavlarına girebileceklerdir.

Aksi takdirde mazeret sınavına giremeyeceklerdir.