Uluslararası Atom Enerjisi Kurumundan (IAEA) Nükleer Güvenlik Dairesi Başkanı Dr. Miroslav Pinak; Üniversitemiz Nükleer Bilimler Enstitüsü’nün davetlisi olarak 17 Nisan 2018 tarihinde saat 10:30’da Rektörlük 100. Yıl Salonunda “Radyasyon Güvenliğinde Son Güncel Durumlar” hakkında bir konuşma yapacaktır.