Dikey Geçiş Nedir?

Önlisans diploması veren 2 yıllık Meslek Yüksekokulu mezunları, belirli şartları yerine getirdikleri takdirde, mezunu oldukları üniversitenin veya diğer üniversitelerin, alanlarıyla ilgili 4 yıllık programlarına ÖSYM’ce yapılan “Dikey Geçiş Sınavı”nı (DGS) kazanmak koşuluyla geçiş yapabilir ve o bölümün lisans diplomasını alabilirler. DGS’ye en çok üç kez girilebilir. DGS’ye başvuracak adaylarda, başvurduğu yıldan en çok 5 yıl önce mezun olmuş olma koşulu aranır.

Söz konusu geçiş Ankara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” esas alınarak ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca düzenlenir.

Dikey Geçiş

Fakültemize yatay geçişler, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri esas alınarak Yönetim Kurulunca yapılır. Başvurular, YKS ile yerleştirilen Dikey Geçiş/Yatay Geçiş öğrencileri için Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılacaktır. Öğrencilerin kabulünde Ankara Üniversitesi Senatosu’nun kriterleri uygulanmaktadır.