Onaylı Ders İçerikleri ilgili bölüm başkanlıklarının web sayfalarından ve bölüm sekreterliklerinden temin edilecektir.