Mühendislik Fakültesi, kökleri 1930’lu yıllara dayanan ve daha önce Fen Fakültesi bünyesinde bulunan Elektronik, Fizik, Jeofizik, Jeoloji ve Kimya Mühendisliği Bölümlerinin 2001 yılında bir araya gelmesiyle kurulan genç ama köklü bir fakültedir.  Bu yapıya 2001 yılında Bilgisayar Mühendisliği, 2003 yılında da, daha önce Ziraat Fakültesi bünyesinde bulunan Gıda Mühendisliği bölümleri eklenmiştir. Bunlara ilaveten, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 29/03/2012 tarihli kararıyla Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği Bölümleri, 02/04/2013 tarihli kararıyla da Enerji Mühendisliği Bölümü Fakültemiz bünyesinde kurulmuştur.

Kaliteli öğretim-araştırma kadrosu ve geniş uygulama olanaklarıyla öğrencilerini geleceğin sorunlarını çözmeye hazırlayan ve özgün araştırmalar yapan Mühendislik Fakültesi, 207 akademik personeli ve 3738 öğrencisi ile uygulamalı eğitim yapan ve daha çok sanayiye eleman yetiştiren bir kurumdur. Bilimin baş döndürücü bir hızla ilerlediği çağımızda, her geçen gün yeni bilgi ve teknolojiler üretilmektedir. Bilimdeki ilerlemeleri izlemek ve aktarmak, bilimsel çalışmalar yaparak bilimsel ilerlemelere katkıda bulunmak biz mühendislerin görevidir.  Büyük Atatürk’ün işaret ettiği çağdaş medeniyetler seviyesinin yakalanmasında üniversitelerin önemi çok büyüktür. Çünkü üniversiteler gelişimin lokomotifleridir. Özellikle mühendislerin bu gelişimdeki payları ve sorumlulukları daha somuttur. Mühendisler insanlığın gelişimi için, inşaattan genetiğe, bilgisayar ve elektronik teknolojilerinden uzay çalışmalarına kadar çok geniş alanlarda geliştirilen ve ekonomik değerleri milyon dolarlarla ifade edilen projelerde en önemli sorumlulukları üstlenmektedir.

Mühendis gerçek problemin çözümü için bilimi ve matematiği kullanarak tasarım yapan kişidir. İyi bir mühendis olabilmek için öğrenmek yetmez, bilmek ve bilgiyi kullanmayı öğrenmek gerekir. Bu da gerçek anlamda konuyu anlamak, konuya hâkim olmak, sorgulayabilmek ve bu sayede yeni fikirler üretebilmektir. Bilginin güç olduğunun farkına vararak öğrenmek ve çalışmak Mühendislik gibi yaratıcı mesleklerde daha da önemlidir

Bu doğrultuda, Fakültemizin öncelikli hedefi; mühendislik eğitiminde üst düzeye erişmek, mühendislik bilim ve teknolojisine katkıda yüksek standart sahibi olmak, uluslararası bağlantıları olan bir kuruluş olarak disiplinler arası, uygulamalı ve günümüz yaşamına uyarlanabilecek yüksek nitelikli bir eğitim vermektir.

Söz konusu hedefin gerçekleştirilmesi amacıyla Fakültemizde, teknolojinin yaygın kullanılmasının yanında, laboratuvar ve diğer teknolojik donanımlara sahip alt yapısıyla uygulamalı ve deneysel öğrenim üzerine yoğunlaşılmış, bu kapsamda idari olarak kurulduğu tarihten bu yana geçen kısa sürede araştırma laboratuvarları ve eğitim altyapısını güçlendirmek için büyük çaba gösterilmiş, bu çerçevede çağdaş öğrenim için dershane, laboratuvar ve bilgisayar salonlarının iyileştirme, yapım ve düzenlenmesine öncelik verilmiştir. Teknik becerilerin yanı sıra sosyal alanlarda da başarılar elde edilmesi hedeflenmekte, bu amaçla sosyal aktiviteler desteklenmekte ve sosyal alanlardaki faaliyetleri özendirici çalışmalar yapılmaktadır.

Fakültemiz nitelikli mezunlarından, yüksek hedefleri olan öğrencilerinden, tecrübeli, genç, dinamik ve uluslararası eğitimli akademik kadrosundan ve seçkin çalışanlarından aldığı güçle başarılarını sürdürmeye devam edecektir. Bu başarıda emeği olan tüm akademik ve idari personel ile öğrencilerimize teşekkürlerimi sunarım.

Sevgi ve saygılarımla.

Prof. Dr. Aziz Tekin
         Dekan

02/03/2018