Prof. Dr. Ali SARI, 1983 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Aynı bölümde 1985 yılında Yüksek Lisans, 1990 yılında da Doktora çalışmalarını tamamladı. 1994 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinde Yardımcı Doçent ve 2000 yılında Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Doçent ünvanı aldı. Ali SARI, 2000 yılı Temmuz ayında Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Profesör kadrosuna atandı. Halen Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde bitümlü şeyller, organik kayaçların biyojeokimyasal özellikleri ve hidrokarbon türümleri alanında araştırmalar yapmaktadır.

Prof. Dr. Ali SARI 2013 Eylül ayından itibaren Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve 2017 Haziran ayından itibaren de Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde bölüm Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

Detaylı özgeçmiş için tıklayınız.

Doç. Dr. Emine Yağmur, 1994 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Aynı bölümde 1999 yılında Yüksek Lisans, 2003 yılında da Doktora çalışmalarını tamamladı. 2014 yılında Doçent unvanını almıştır. Halen Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde Doçent olarak görev yapmaktadır. Araştırma alanları kömür teknolojisi, mikrodalga enerji uygulamaları, katı parçacıklar üzerine adsorpsiyon ve aktif karbon üretimidir.

Detaylı özgeçmiş için tıklayınız.