• Akademik özgürlük
  • Etik değerlere bağlılık
  • Liyakat
  • Saydamlık
  • Katılımcılık
  • Çalışanına ve öğrencisine güven duyma
  • Öğrenci odaklılık