ÇİFT ANADAL-YANDAL BAŞVURULARI

Ankara Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi Madde 1’e göre; Çift anadal programı, üniversitenin bir lisans programına kayıtlı olan öğrenciye, üniversitenin diğer bir lisans programına devam etme olanağının tanınmasıdır. Öğrencinin başvuru tarihinde kayıtlı bulunduğu lisans programı “anadal”, başvurduğu ve kabul edildiği ikinci lisans programı “ikinci anadal” olarak adlandırılır.

Yandal Programı, anadal lisans programını başarıyla sürdüren öğrencilerin, ilgi duydukları ikinci lisans programından dersler almalarını, bu yolla bilgi ve görgülerini artırmalarını ve sertifika almalarını sağlar.

Başvurular doğrudan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılmaktadır.

Ankara Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi için tıklayınız.

Ankara Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi için tıklayınız.

Herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrencinin gerekli koşulları karşılamak kaydı ile yandal programına başvurarak bu programı başarı ile bitirmesi durumunda kendi lisans programına ek olarak bir yan dal programı serfitikası almasına veya gerekli koşulları karşılamak kaydı ile kendi lisans programına ek olarak çift anadal programına kayıt olmasına ve ikinci bir lisans diploması almasına izin verilebilir. Yandal ve Çift Anadal programına ait diğer hususlar, Senato tarafından belirlenir.