Öğrenciler için sağlanan burslardan Kısmi Zamanlı Öğrenci Bursu için öğrencilerimize duyurular Fakültemiz web sayfamızdan yapılmakta olup öğrencilerimiz Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının web sayfasından online olarak başvurularını yapmaktadırlar. Başvuru yaptıktan sonra istenilen evraklarını ilgili Bölüm Sekreterliğine teslim etmektedirler.

Yine öğrencilerimize sağlanan Yemek Bursu Fakültemiz web sayfasından duyurulmakta olup, öğrencileri başvurularını ilgili Bölüm Sekreterliklerine yapmaktadırlar.

Üniversite dışı sağlanan Kurum Bursları Fakültemiz web sayfasından duyurulmakta olup, başvurular online olarak ilgili kurumun web sayfasından yapılmaktadır.