4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılacak başvurular ekte sunulan formlar doldurularak yapılabilir. Forma uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir.

Bilgi Edinme Başvuru Formları:

Gerçek Kişiler İçin Form
Tüzel Kişiler İçin Form

NOT: Başvurular ekte sunulan formlar doldurularak yapılabilir. Forma uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik posta ile yapılacak başvurular ise yukarıdaki formlar eksiksiz doldurularak ilgili birimin e-posta adresine yapılabilecektir.

E-posta ile başvuru:
E-posta: bmuh@ankara.edu.tr

Posta ile yapılacak başvurular için adres:

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Dögol Caddesi 06100 Tandoğan – Ankara

Faks ile başvuru:
Faks No:
 (0 312) 212 74 64

Talep edildiği taktirde Bilgi ve Belgeye Erişim Ücretinin Yatırılacağı Banka Hesabı

Ziraat Bankası Tandoğan Şubesi
Ankara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
70 38492-5002