Bilimsel Araştırma Proje sayıları aşağıda verilmiştir.

Devam Eden Proje 55

Tamamlanan Proje 75