Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından Ağustos 2016 tarihinden itibaren güncellenen BAP Projesi sayıları aşağıda verilmiştir.

Devam Eden Proje 55

Tamamlanan Proje 75