TEMEL ARAŞTIRMA STRATEJİLERİ

 • Dış destekli, ürüne/teknolojiye dönüşen araştırma/proje sayısını artırmak
 • Etki değeri yüksek dergilerde yayın sayısını artırmak
 • Nitelikli araştırmacı ve araştırma altyapısını güçlendirmek ve disiplinlerarası (kurum içi-kurum dışı) ortak çalışmaları artırmak
 • Ulusal ve uluslararası patent sayısını artırmak
 • Uluslararası bilimsel toplantılara/kongrelere katılımı artırmak
 • Lisansüstü araştırmaları, 100/2000 programıyla uyumlu nitelikli tezlere/çıktılara dönüştürmek

 

ARAŞTIRMA PERFORMANSINI ARTIRMA STRATEJİLERİ

 • Horizon 2020 ve öncelikli alan (1003 gibi) proje başvurularına öncelik vermek
 • Teşvik ve Atama Yükseltilme Kriterlerini bu amaca göre düzenlemek
 • İyi yetişmiş araştırmacılar için cazip olanaklar sunmak (iyi alt yapı gibi) ve kurumlar arası ortak proje ve yayınlara destek vermek
 • Uygulamalı ve ürüne yönelik proje başvurularını artırmak ve patent başvuru ve korumasında kolaylıklar sağlamak
 • Nitelikli yayın sayısının artırılması ile UBED desteğinden daha fazla yararlanılmasını sağlamak
 • 100/2000 YÖK Doktora Burs Programına başvuruları etkin bir şekilde yapmak