• Ulusal ve bölgesel sorunların çözümüne ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak Ar-Ge çalışmalarını yapmak.
  • Ar-Ge ile ilgili kaynak ve alt yapı olanaklarını zenginleştirerek etkili ve verimli kullanımlarını sağlamak.
  • Bilgiye ulaşma yollarını artırmak ve kullanımını yaygınlaştırmak.
  • Ar-Ge çalışmalarının bütün aşamalarında bilimsel etik değerleri uygulamak.
  • Ar-Ge etkinliğini artırmaya yönelik ulusal ve uluslararası işbirliklerini arttırmak.
  • Ar-Ge çalışmalarının sonuçlarını ekonomik değer ve toplumsal faydaya dönüştürmek.
  • Üniversitemizde üretilen Ar-Ge çıktılarını yaygınlaştırmak.
  • Ar-Ge için nitelikli insan kaynaklarını yetiştirmek.