Mühendislik Fakültesi Öğrenci Temsilciliği

Başkan: Oğuzhan TAŞCI (Bilgisayar Mühendisliği Bölümü)

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrenci Temsilciler Kurulunun temel varlık nedeni; Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ilke ve inkılâpları ışığında, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetini çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartacak, akıl ve bilimi rehber edinmiş, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, çağın donanımlarına sahip, sorgulayan, araştıran,yaşam boyu öğrenimi benimseyen, üreten, planlayan, paylaşan, sosyal yönü güçlü, spora ve sanata ilgi duyan, toplumsal duyarlılığa ve yurttaşlık bilincine sahip Mühendislerin yetişmesi için çalışmalar yürütmektir.

HEDEFİMİZ

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrenci Temsilciler Kurulunun hedefleri; öz görevleri ile örtüşecek şekilde temsil ettiği öğrencilere karşı dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetmeksizin eşit yaklaşarak; öğrencilerin Eğitim-Öğretim, sağlık, sosyal ve diğer alanlardaki sorunlarını ilgili Yönetim Birimlerine taşımak, yetkili kurullara katılarak çözüm önerileri sunmak; demokratik ve hukuki zeminlerde öğrencilerin haklarını savunmak; bilim insanı yetiştirme projesine destek olarak lisansüstü eğitime yönelmeyi özendirmek; sosyal-kültürel ve bilimsel alanlarda öncelikleri ve imkanları belirleyerek katma değeri yüksek etkinlikler düzenlemek; Fakültenin gelecek nesillere daha iyi hizmet verebilmesi ve hak etmiş olduğu zirvedeki yerini alabilmesi için gerekli öngörü ve projeleri idari birimler ile paylaşmak; öğrenci ile Akademik Kadro-Yönetim Birimleri arasında iletişim köprüsünü kurarak ilişkileri daha sağlıklı kılmak; Ankara Üniversiteli bilincinin oluşmasına katkıda bulunmak; staj ve iş olanaklarını arttırmak için kariyer planlama çalışmaları yürütmek; yeni kayıt öğrencilerinin adaptasyon süreçlerini hızlandıracak bilgilendirme konferansları düzenlemek; öğrenci topluluklarına destek olarak ilgi alanlarına yönelik çalışmaların ilerlemesini sağlamak; toplum-üniversite ilişkilerini güçlendirecek ve topluma hizmet edebilecek sürdürülebilir ve süreklilik arz eden çalışmalar yapmak; Öğrenci Temsilciliğinin kurumsal kimliğini geliştirerek daha iyi hizmet edebilirliğini sağlamak ve her alanda Ankara Üniversitesinin tarihine yakışır örnek tavırlar sergilemektir.

BölümüAdı SoyadıE-Posta
Fakülte TemsilcisiOğuzhan TAŞÇIoguzhantasci.tr@gmail.com
Bilgisayar Mühendisliği Oğuzhan TAŞÇIoguzhantasci.tr@gmail.com
Biyomedikal MühendisliğiCeren YAVUZcerencik_07@hotmail.com
Elektrik-Elektronik Mühendisliği --
Enerji MühendisliğiMustafa KANPOLATkanpolatmustafa@outlook.com
Fizik Mühendisliği Devran Ceng ÇELİKdevran.ceng72@hotmail.com
Gıda Mühendisliği Büşra KANATkanatbusra1@gmail.com
Jeofizik Mühendisliği Ali GENÇali.ag.genc@gmail.com
Jeoloji Mühendisliği Mustafa GÖKjeologmustafagok@gmail.com
Kimya MühendisliğiYusuf YILMAZyekyusuf@gmail.com